Czech, M. . (2022). Współpraca samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 45–59. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.3