Turek, M. (2022). Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 196–210. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.12