Sierzputowska, K. (2023). Kamila Sierzputowska (rec.) Grzegorz Bonusiak, Friuli – Wenecja Julijska. Autonomie Europejskie Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022, ss.150. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 417–419. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.28