Sikorska, A. (2023). Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 260–279. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.17