Waśko-Owsiejczuk, E. (2023). Krytyczne spojrzenie na promowanie demokracji. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 280–296. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.18