Pogorzała, E. (2023). Status dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie” a wyzwania nauczania przedmiotów metodologicznych – wstępny zarys problemu. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 246–259. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.16