Browarek, T. (2023). Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 64–76. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.5