Latosiewicz, D., Kozicki, B., Magniszewski, M., & Tołwiński, M. (2023). The impact of crises in the 21st century on the railway transport sector in Poland in terms of economic security. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 177–190. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.12