Barczak, B., & Drążewski, M. . (2023). Umowa o partnerstwie gospodarczym nowym rozdziałem w stosunkach Unii Europejskiej z Japonią. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 23–34. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.2