Balcerek-Kosiarz, Marta. 2021. „PANDEMIA A FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO ZADŁUŻONYCH W PARABANKACH – PRZYPADEK GMINY RACIECHOWICE”. Polityka I Społeczeństwo 18 (4):95-112. https://doi.org/10.15584/polispol.2020.4.6.