Czech, Mirosław. 2022. „Współpraca samorządu Terytorialnego Z Organami Administracji rządowej W Zakresie Realizacji Inwestycji Drogowych”. Polityka I Społeczeństwo 20 (2):45-59. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.3.