Sikorska, Agnieszka. 2023. „Krajowy System Ratowniczo gaśniczy Jako Integralna część Organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Podstawowe założenia Organizacji I Funkcjonowania”. Polityka I Społeczeństwo 21 (1):260-79. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.17.