Barczak, Bogdan, i Mateusz Drążewski. 2023. „Umowa O Partnerstwie Gospodarczym Nowym rozdziałem W Stosunkach Unii Europejskiej Z Japonią”. Polityka I Społeczeństwo 21 (1):23-34. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.2.