Czech, M. . (2022) „Współpraca samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, Polityka i Społeczeństwo, 20(2), s. 45–59. doi: 10.15584/polispol.2022.2.3.