Turek, M. (2022) „Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA”, Polityka i Społeczeństwo, 20(2), s. 196–210. doi: 10.15584/polispol.2022.2.12.