Sikorska, A. (2023) „Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania”, Polityka i Społeczeństwo, 21(1), s. 260–279. doi: 10.15584/polispol.2023.1.17.