Pogorzała, E. (2023) „Status dyscypliny «nauki o bezpieczeństwie» a wyzwania nauczania przedmiotów metodologicznych – wstępny zarys problemu”, Polityka i Społeczeństwo, 21(1), s. 246–259. doi: 10.15584/polispol.2023.1.16.