Browarek, T. (2023) „Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy”, Polityka i Społeczeństwo, 21(1), s. 64–76. doi: 10.15584/polispol.2023.1.5.