Barczak, B. i Drążewski, M. . (2023) „Umowa o partnerstwie gospodarczym nowym rozdziałem w stosunkach Unii Europejskiej z Japonią”, Polityka i Społeczeństwo, 21(1), s. 23–34. doi: 10.15584/polispol.2023.1.2.