[1]
A. Sikorska, „Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania”, POLISPOL, t. 21, nr 1, s. 260–279, maj 2023.