[1]
E. Pogorzała, „Status dyscypliny «nauki o bezpieczeństwie» a wyzwania nauczania przedmiotów metodologicznych – wstępny zarys problemu”, POLISPOL, t. 21, nr 1, s. 246–259, maj 2023.