[1]
B. Barczak i M. . Drążewski, „Umowa o partnerstwie gospodarczym nowym rozdziałem w stosunkach Unii Europejskiej z Japonią”, POLISPOL, t. 21, nr 1, s. 23–34, maj 2023.