Balcerek-Kosiarz, M. „PANDEMIA A FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO ZADŁUŻONYCH W PARABANKACH – PRZYPADEK GMINY RACIECHOWICE”. Polityka I Społeczeństwo, t. 18, nr 4, styczeń 2021, s. 95-112, doi:10.15584/polispol.2020.4.6.