Sikorska, A. „Krajowy System Ratowniczo gaśniczy Jako Integralna część Organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Podstawowe założenia Organizacji I Funkcjonowania”. Polityka I Społeczeństwo, t. 21, nr 1, maj 2023, s. 260-79, doi:10.15584/polispol.2023.1.17.