Barczak, B., i M. . Drążewski. „Umowa O Partnerstwie Gospodarczym Nowym rozdziałem W Stosunkach Unii Europejskiej Z Japonią”. Polityka I Społeczeństwo, t. 21, nr 1, maj 2023, s. 23-34, doi:10.15584/polispol.2023.1.2.