(1)
Batory, P. Ryszard Ryba (1935–2022) – Wspomnienie. setde 2022, 153-171.