[1]
Gajewska, U. 2023. Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II). Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 24–46. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.2.