[1]
Havryliuk, O. 2023. Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 59–73. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.4.