[1]
Iwaniak, K. 2023. Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na pod- stawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem przymiotnikowym. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 74–88. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.5.