[1]
Jasińska, A. 2023. Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 89–97. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.6.