[1]
Kochmańska, W. 2023. Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 98–111. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.7.