[1]
Kwiatkowski, G. 2023. Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 112–125. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.8.