[1]
Myśliwiec, I. 2023. Stopień opanowania narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej a transfer językowy wśród studentów z Ukrainy i Białorusi na początkowych poziomach zaawansowania. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 142–161. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.10.