[1]
Oronowicz-Kida, E. 2023. Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 162–172. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.11.