[1]
Pikor, G.A. 2023. Rechtssprache im deutsch-polnischen Kontrast. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 173–189. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.12.