[1]
Suska, D. 2023. Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej). Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 212–224. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.15.