[1]
Tsapuk, Y. 2023. Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 243–255. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.17.