[1]
Uberman, A. 2023. Semantyczna rama pogrzebu królewskiego. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 256–269. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.18.