[1]
Węgorowska, K. 2023. Kilka lit(h)olinwistycznych uwag o cechach minerałów, skał i kamieni zwerbalizowanych w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 270–281. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.19.