[1]
Żebrowska-Mazur, B. 2023. Tradycyjne zabawy z małym dzieckiem na językowym pograniczu polsko-słowackim okolic Dukli w woj. podkarpackim. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 282–295. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.20.