[1]
Kut, D., Mytych-Orlewska, K., Owerko, K., Serwa, K., Surowiec, M. i Świderska, D. 2023. Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach. Słowo. Studia językoznawcze. 14 (grudz. 2023), 296–321. DOI:https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.21.