(1)
Gajewska, U. Metatekstemy O Funkcji Modalnej Epistemicznej (na przykładzie Encyklik Jana Pawła II). Sło Stu języko 2023, 24-46.