(1)
Havryliuk, O. Funkcje Imion żeńskich I męskich W Inskrypcjach Nagrobnych Na dziewiętnastowiecznych Polskich Katolickich Cmentarzach Podola. Sło Stu języko 2023, 59-73.