(1)
Iwaniak, K. Procesy znaczeniotwórcze Okiem Kognitywisty. Refleksja Na Pod- Stawie Wybranych Niemieckich czasowników Z wyodrębnionym Komponentem Przymiotnikowym. Sło Stu języko 2023, 74-88.