(1)
Myśliwiec, I. Stopień Opanowania narzędnika I Biernika Liczby Pojedynczej I Mnogiej a Transfer językowy wśród studentów Z Ukrainy I Białorusi Na początkowych Poziomach Zaawansowania. Sło Stu języko 2023, 142-161.