(1)
Suska, D. Poufne wieści Z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: Przejawy Tabloidyzacji W Osiemnastowiecznych Gazetach rękopiśmiennych (w Perspektywie Mediolingwistycznej). Sło Stu języko 2023, 212-224.