(1)
Żebrowska-Mazur, B. Tradycyjne Zabawy Z małym Dzieckiem Na językowym Pograniczu Polsko-słowackim Okolic Dukli W Woj. Podkarpackim. Sło Stu języko 2023, 282-295.