Słowo od Redakcji. (2023). Słowo. Studia językoznawcze, (14), 7. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.0