Gajewska, U. (2023). Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II). Słowo. Studia językoznawcze, (14), 24–46. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.2