Grząśko, A. (2023). Co nas szokuje, co nas pobudza? Shockvertising w reklamie komercyjnej oraz reklamie społecznej: podejście multimodalne. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 47–58. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.3